Khuya rồi…

0
93

Khuya rồi, tắt đèn đi ngủ thôi ta!

Tranh của Mahmoud Nazari, hoạ sĩ Iran (nguồn: Iran Cartoons).