Không phải thơ mà là điếu văn

0
620

13179411_1059542720777571_6658020686121587645_n

Bởi tổ tiên chọn cội nguồn chia rẽ
Vợ li tan chồng đôi ngả núi sông
Bởi đất nước toàn những điều huyễn hoặc…
Giống với nòi rặc những thánh với rồng

Đứa bé lên ba đã đòi đánh giặc
Cậu trẻ lên mười châm đuốc tự thiêu
Viết lịch sử toàn như phim kinh dị
Lấy lòng dân mà dối gạt tiêu điều

Dẹp thượng đế rước quỷ ma thờ cúng
Bóng với đồng sì sụp lạy thưa
Một dân tộc mãi tự hào chinh chiến
Quay đi đâu cũng bia mộ tượng đài

Cả thế hệ đã đi vào ngõ cụt
Đến niềm tin mà như chuyện khôi hài
Voi với rắn giờ mang về bầu bạn
Tổ quốc gì với lũ ngợm đầu thai

CHIÊU ANH NGUYỄN
5/2016