Không mua Vinfast là không yêu nước??

0
354

Chuyện 92% nhân viên Vin có “ý thức của CBNV là rất kém và CBLĐ các cấp không thể hiện được vai trò thúc đẩy, truyền lửa cho CBNV trong phong trào Người Vin dùng hàng Vin, không nỗ lực chung tay cùng Tập Đoàn trong việc lan toả tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc và xây dựng một Thương hiệu Quốc gia”.

Mà nói trắng là không mua xe Vinfast là không yêu nước tức là phản bội Đất nước …

Tội này so với cách khách hàng mua nhà Vin phàn nàn là rất nặng.

Thế mà anh Vượng không cho CA bắt các nhân viên này mà chỉ phạt tiền, phạt không cho đậu xe miễn phí … là một sự thay đổi tích cực.

Để công bằng ta nên khen hơn chế các bạn à.

NGUYỄN TẤN THÀNH