Không chờ nữa!…

0
42

Nhiều việc đọng lại. Nhiều cấp và nhiều người có tâm trạng chờ dịch lắng xuống sẽ làm việc này, việc khác.

Nhưng, củng cố hệ thống chính quyền và các đoàn thể thì phải làm ngay, không chờ nữa.

Vì sao?

– Vì dịch còn kéo dài. Và, có thể không bao giờ dứt. Các biến chủng thay nhau ra đời. Các quốc gia tiêm vaccin tỷ lệ cao vẫn bùng phát dịch. Người có kháng thể khỏi covid hoặc tiêm đủ hai mũi vẫn mắc lại là không hiếm.

Đang có tâm trạng đánh cược cả vào vaccin, thật là nguy hiểm.

– Vì lúc yên bình, chúng ta ngộ nhận là cán bộ của chúng ta rất giỏi, hệ thống của chúng ta là hoàn hảo, việc nào cũng hoàn thành. Vào cuộc chống covid, chúng ta mới thấy hiệu lực bộ máy và năng lực cán bộ là yếu kém.

Thước đo yếu kém là lúng túng, là đùn đẩy, là không quyết đoán. Thước đo cụ thể hơn là hơn 10 nghìn người đã chết tức tưởi và nhiều cái chết oan uổng.

– Vì sau 4 tháng, kể từ 28/4 đến nay, dịch vẫn đang trong tiến trình bùng phát. Bốn tháng, dân đói vẫn chưa cứu trợ hiệu quả. Bốn tháng, hệ thống cấp cứu vẫn mỏng manh dễ vỡ. Bốn tháng quy trình vẫn lúng túng. Bốn tháng…hệ thống thụ động.

– Vì, một hệ thống kém hiệu lực tồn tại thêm ngày nào thì cái giá phải trả là mạng sống của dân lành, mỗi ngày trên dưới 400 mạng.

Làm ngay, làm thế nào?

– Tất cả những công chức hèn nhát và thiếu trách nhiệm phải thay ngay. Nguồn đâu? Chính trong nội bộ. Những người lâu nay vẫn đang bị kìm chế.

– Các tổ chức đoàn thể lâu nay chỉ có mỗi giá trị trang sức và nói leo, nay nên giải thể.

– Hệ thống nóng, nối trực tiếp cấp ra mệnh lệnh và cấp thi hành.

– Mỗi nghị quyết và mệnh lệnh ban ra phải theo dõi thực hiện và xác định hiệu quả bằng định lượng.

– Trước hết và ngay phải thấm và hành động “trong mỗi bao đạn của người lính có cây gậy thống chế”

NB TRẦN QUANG VŨ