Khóc…

0
223

Làm gì nó cũng khóc, mà không làm gì nó cũng khóc.

Nó đang ti mẹ, mà nghe giọng mình lại, hơ hơ hơ. Không hơ hơ hơ nó lại thì nó khóc, mà hơ hơ hơ nó lại nó cũng khóc luôn.

Đang khóc, ném lên người nằm thì nín. Đang nín, đặt xuống khăn nằm lại khóc. Ăn hiếp mình không sao tả xiết.

Sáng dậy đi bộ, nhìn bên ngoài tã thấy màu xanh. Vừa thay tã vừa nói chuyện chút, mà nghe giọng đã hơ hơ hơ đòi ẵm. Không ẵm, nó lại khóc.

Trước ánh sáng của cách mạng tháng Tám, nhân dân nước ta sống trong lầm than với ba ách thống trị, nhà Nguyễn, người Pháp và người Nhật.

May mà mình sống khác thời, chứ không mình bị đến bốn ách bóc lột.

Hơ hơ hơ, đừng có mà ép người quá đáng, ép quá đáng ẵm tiếp giờ…

NGÔ NGUYỆT HỮU