Khổ rồi…

0
53

Sài Gòn giãn cách xã hội thêm một tháng nữa với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”…

Tui là dân quèn ở nhà thì ở yên đó tạm ok rồi, còn những người ở nhà thuê, những người nhập cư, những người ở vỉa hè, ở đầu đường xó chợ ở yên đó thì chẳng ok chút nào? Đã tám mươi ngày giãn cách rồi, giờ lại thêm ba mươi ngày, liệu người nghèo đủ sức chịu đựng nổi không? Đói kém, dịch bịnh, chết chóc diễn ra hằng ngày. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Không thể lường hết?

Mọi thứ khó khăn cứ tiếp tục diễn ra như thế này, đẩy người nghèo khó đến điểm cùng cực! Đi không được, ở không yên, tính sao đây?

Khi con người phải gánh chịu nỗi đau nhất họ có quyền nổi điên?

8 SÀI GÒN