Khi bệnh viện tự thu tự chi…

0
418

Dân đóng thuế xây bệnh viện, mua trang thiết bị máy móc cho bệnh viện cũng từ tiền thuế của dân. 

Rồi với chủ trương TỰ THU TỰ CHI, bệnh viện tính tiền giường bệnh, lương nhân viên y tế, khấu hao máy móc, tiền khám bệnh, thuốc men, xét nghiệm…. tất tần tật tính hết vào viện phí. Tức là dân đã phải trả tiền cho bệnh viện lần 1 qua thuế, lần 2 qua viện phí. 

Tiền giường bệnh giá từ 180.000- 700.000 đ/ ngày. Một phòng 4 giường tính ra còn mắc hơn cả khách sạn. Thậm chí bệnh nhân nằm dưới đất do quá tải bv thì vẫn bị tính phí giường bệnh sát rạt không mẻ đồng nào. Giờ lại còn nghĩ ra chuyện thu phí thân nhân nuôi bệnh. Đúng thật “chúng nó ăn của dân không từ một cái gì” (Nguyễn Thị Doan).

TỰ THU TỰ CHI, bệnh viện gom bệnh nhân nhập viện nội trú vô tội vạ, bệnh nhẹ cũng nội trú, không có giường nằm cũng bắt nhập viện nội trú. Bởi nội trú thì bệnh viện lấy được nhiều tiền hơn, trong nhiều ngày hơn… kệ con mẹ nó cho bệnh nhân khổ. Bệnh viện 500 giường thì kê thành 700 giường, mà 700 giường không đủ thì nằm 2 người/ giường hoặc nằm dưới đất, ông vẫn tính tiền giường răng rắc.

Biên chế mỗi giường bệnh từ 1-1,3 nhân viên y tế phục vụ, nhưng nếu kê thêm 200- 300 giường bệnh thì chỉ còn 0,5-0,7 nhân viên/ giường (con số ước lượng). Có nghĩa là, chất lượng phục vụ giảm nhưng giá dịch vụ giữ nguyên

TỰ THU TỰ CHI nên bệnh viện giữ riết bệnh nhân không cho chuyển viện. Bác sĩ điều trị sợ bị rầy không dám ký chuyển, nhiều nơi phải có ban giám đốc ký mới cho chuyển viện. Tới chừng thấy hết …ăn, bệnh viện cho chuyển viện thì bệnh nhân chỉ có chết dọc đường hoặc lên tuyến trên điều trị rất khó khăn tốn kém

Khi bệnh viện tự thu tự chi thì bệnh nhân chỉ còn cách… tự tử.

BẢO LIÊN LÊ