Khi bạn…

0
558

“Nhân quả” của riêng Ba Vàng…

– Khi bạn đến chùa đảnh lễ Phật, hỏi thăm bậc chân tu, tìm minh triết trong kinh sách, đó là tôn giáo. Khi bạn đến chùa đút tiền hối lộ sư, che mắt Phật để bớt xui, để trù cho tiệt thằng đối thủ, để thằng sếp mau chết…, đó là mê tín.

– Khi bạn ngưỡng vọng Đức Thánh với toàn bộ một đời sống oanh liệt, dũng cảm, một trí huệ tốt đẹp để thực hành theo, đó là tôn giáo. Khi bạn tin Đức Thánh có khả năng vật chết ai đó, chữa lành được bệnh nào đó bằng ma thuật, đó là mê tín.

– Khi bạn quỳ lạy bàn thờ gia tiên, quỳ lạy bậc sinh thành trong lễ cưới với lòng biết ơn và nối truyền đời sống, đó là tôn giáo. Khi bạn bỏ nhau vì không hợp tuổi, “lấy nhau sẽ chết” hay vì coi ngày hợp để cưới không ra, đó là mê tín.

– Khi bạn mở một cửa sổ trời, đặt một chậu cây hay dựng một hồ nước trong nhà vì sự thoáng mát, vì cảnh quan, vì đối lưu không khí, đó không phải là tôn giáo, đó là khoa học. Nhưng khi bạn đập cả cái cửa đi để làm cái cửa khác cao thêm 1mm vì để làm ăn thông thuận, để sinh con trai, thì cũng là mê tín như thường.

Kiếp này làm người mê tín thì kiếp sau… ai biết thế nào, kệ bà nó đi. Kiếp này làm người, sống với bọn mê tín đã mệt muốn chết rồi, tính chi tới kiếp sau cho xui vậy!

THUAN VUONG TRAN