Kẻ độc tài khốn nạn…

0
170

– Tự quyết giá điện.
– Tự mua dây kéo điện.
– Tự trang bị đồng hồ điện.
– Tự kiểm định đồng hồ điện.
– Tự lắp, tự khóa không giám sát.
– Tự ghi số điện theo định kỳ tháng.
– Tự nhập số điện vào dữ liệu hàng tháng.
– Tự in hóa đơn theo biểu giá ấn định tháng.
– Tự thu tiền điện nếu không đủ cắt điện khách hàng.
– Khi xảy ra khiếu nại thì tự kiểm tra tự trả lời khách hàng.
– Khách hàng khiếu nại thì kệ, cứ nộp đủ kẻo cắt điện luôn.
– Tự thanh tra khi có vấn đề phát sinh, tự báo cáo, tự kê, tự xử.
– Lời tự chia nhau. Lỗ dân chịu hết.

Khách hàng là Thượng đế nhưng thực tế như quả chanh bị vắt nước.

NGUYEN TUAN ANH