Hủy hoại hành tinh…

0
101

HUỶ HOẠI HÀNH TINH CỦA CHÍNH MÌNH
Tranh và tựa của Derkaoui Abdellah, hoạ sĩ người Maroc (Morocco). Nguồn: Cartoon Movement.