Hổng giúp mày được…

0
705

Làm ăn phải kiếm ô dù\ Dù to thì mới dễ thu được tiền.

Hổng giúp mày được - Ảnh 1.

Làm ăn phải kiếm ô dù

Dù to thì mới dễ thu được tiền.

Có dù – điều kiện ưu tiên

Mới mong phát triển tài nguyên vạn nhà.

Công ty nhập thuốc Pharma

Bốn năm đã lớn đến ba, bảy tầng.

Ở trên đã có thế thần

Ở dưới… hối lộ nên thân thiết nhiều.

Gặp thời giậu đổ bìm leo

Dẫu rằng thuốc giả, bệnh nghèo phải mua!

Kinh doanh gặp vận con rùa

Nhiều công ty khác kém thua, hỏi là:

– Ơi Pharma, hỡi Pharma!

Làm ơn chỉ giúp dù bà, dù ông.

Dù nào che cán hanh thông

Dù nào to, bão cũng không ngã nhào?

Giúp tôi kiếm cái che đầu

Kính xin hậu tạ cho nhau mọi đường

Một biệt thự có sân vườn

Trăm hai chục tỉ ở phường… kế bên.

Pharma mới bị trùm mền

Mười hai năm ở… vừa tuyên tại tòa.

Khẽ khàng nói muốn hổng ra:

– Làm ăn, mày phải có bà có con!

Dù tao đang… nhảy Lăm thôn

Nếu mà muốn giúp cũng không tới mày!

ĐINH MƯỜI HAI/ TUỔI TRẺ