Hỏi thăm nhau đi…

0
33

Những ngày này, mình cảm giác rõ sự rối loạn lo âu, làm gì cũng khó tập trung, cảm giác bất lực, cảm giác muốn làm gì đó. Nhưng làm gì được đâu, khóc cười rồi cũng thế.

Mình nhớ ra những người thân, người bạn, người quen đã lâu không thấy cập nhật gì FB. Mình vào hỏi thăm.

Có người không trả lời, phải hỏi qua người bạn chung, biết là người ấy ổn, chỉ lâu không lên mạng.

Có người trả lời ngay, ổn, mình khỏe, động viên nhau vài câu thân tình. Có người lâu mới trả lời, cái chữ “bình thường” dội lên niềm vui không tả.

Mấy nay hỏi thăm, những người mình hỏi, đều tin vui hết, mình cũng nuôi được chút bình an, dỗ lòng thêm được một ngày.

Ông nhạc sĩ xưa nói “sẽ thăm từng nhà, hỏi thăm từng người”, chính là vậy chăng!

Bạn có ai lâu chưa biết tin không, hỏi thăm nhau đi, cho an lòng, cho chia ấm, phương tiện công nghệ để làm gì chứ!

THUAN VUONG TRAN