Hòa nhập chưa?…

0
23

Sống chung với Covid được chưa?

1. Trong giai đoạn đầu của dịch các biện pháp 5k, các chỉ thị 15,16…, sự chọn lựa ngừng tụ tập, ngưng lễ hội, ngừng các dịch vụ không thiết yếu, rồi bình thường mới… để làm gì để vi rút không lây thêm cho đến hết lây và chờ miễn dịch bằng tự nhiên và vaccine.

2. Bây giờ khi tỷ lệ tiêm chủng đã đạt được tỷ lệ nhất định, số người tự khỏi đã đạt được tỷ lệ nhất định thì nên thực hiện hoà nhập từng phần, gở bỏ dần bằng hình thức “đi ngược” dần với cách phong tỏa, chỉ thị “nhỏ dần”.

Thật ra chúng ta cũng đang thực hiện hình thức này, ai được đi chuyển, ai được hoạt động tuỳ thuộc vào ngành nghề và khai báo y tế tiêm chủng.

3. ĐÃ ĐẾN LÚC:

– Hoà nhập từng khu vực

– Hoà nhập từng ngành nghề

– Hoà nhập từng đối tượng

Dựa vào gì?

– Tỷ lệ tiêm chủng từng khu vực, từng ngành nghề, tỷ lệ bệnh đã hết từng khu vực.

4. Cần có hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng: đã chích đủ 2 mũi, đã mắc bệnh và hết lây, đã chích một mũi, chưa chích mũi nào.

– Nguy cơ cho bản thân họ, nguy cơ cho gia đình.

– Nguy cơ cho đối tác, nguy cơ cho công ty, nguy cơ cho cơ quan.

– Họ được đi đến đâu, tham gia phát triển kinh tế, hòa nhập mức độ nào.

5. VÀ phải mở rộng tiêm chủng càng nhanh càng tốt để tất cả đối tượng đều đạt 2 mũi vaccin để họ hoà nhập.

6. Nếu tất cả người nguy cơ được bảo vệ,  họ bệnh mà không nặng, không tử vong thì bệnh Covid chẳng còn gì đáng ngại.

HOÀ NHẬP DẦN THÔI, NGƯỜI DÂN MỆT MỎI VÀ KINH TẾ KIỆT QUỆ LẮM RỒI

BS HUU KHANH TRUONG