Hòa giải “người dân – người dân”…

0
1313

hoagiai-270314

Đối thoại với Hùng Cửu Long

– Hùng có đấy không.? Tôi là Hiếu Người Buôn Gió.

– Kakakaka xin chào tình yêu.

– Ông cho tôi hỏi, ông có phải đảng viên cộng sản không.?

– Kakakaka tình yêu, em không phải đảng viên cộng sản tình yêu ạ.

– Thế có bố mẹ cộng sản không.?

– Kakakaka, tình yêu hỏi kỳ quá, định tìm hiểu gì đó tình yêu. Nhà em không cộng sản.

– Thế có định đến Cali kinh doanh buôn bán quần áo cờ đỏ sao vàng không.?

– Dạ thưa tình yêu, em không hề.

– Thế ông đến đó làm đéo gì, mà để người ta phản đối.?

– Em đến để hoà giải, để yêu thương, chúng ta cùng là người Việt. Việt Tân, Việt Cộng, Việt Kiều, cả ba Việt đó đều là anh em. Kakakaka iloveyou.

-Tôi lạy tình yêu của ông, có cầm súng đánh miền Nam không, hay bố mẹ có đi lính đánh miền Nam không.?

– kakaka 8888, tình yêu kỳ quá. Năm 75 em còn cởi truồng, gia đình em ở miền Nam, đánh chi ai ông anh.

– Thế việc đéo gì đi hoà giải, ông có gây thù gì với người ta đâu mà hoà giải.?

– Vâng , em đi đến để mong mọi người yêu thương nhau, ôm lấy nhau. Kakaka tình thương mến thương đó ông anh.

– Tôi lạy ông với cái tình yêu của ông, ông chả gây tội, nhà ông không gây tội. Ông đi hoà giải cái gì, hoà giải với ai.? Kệ mẹ thằng nào nó gây tội nó đi hoà giải, đâu phải việc ông.

– Kakaka 88888 iloveyou, anh yêu nóng tính.

Kết thúc thăm hỏi, chả biết Hùng Cửu Long dạng gì để thoả mãn thắc mắc. Muốn hỏi nữa nhưng cứ tình yêu, tình yêu, rồi chốt quả anh yêu làm mình sợ quá té luôn. (FB Thanh Hieu Bui)

THANH HIEU BUI