Họ đỏng đảnh…

0
130

Họ quản trị quốc gia, nói theo ngôn ngữ xưa là làm quan, ngôn ngữ nay là ăn lương của dân để làm việc cho dân và chấp nhận đào thải nếu yếu kém.

18 dân chìm, 20 họ họp

Lụt qua rồi họ họp điều trực thăng

Nước rút rồi họ xuất kho xuồng máy

Dân qua cơn đói khẩn cấp rồi, họ xuất lương khô

Rừng họ bảo không nắm diện tích phủ, lũ là do biến đổi khí hậu

Phản biện họ, họ bảo đừng đụng cái gì cũng đổ lỗi cho chính quyền

Họ đỏng đảnh như Thị Mầu lên chùa vậy đó, rồi nàm thao?

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG