Hết đổ lỗi giáo viên thì đổ sang phụ huynh…

0
140

Mấy ông trí thức làm cải cách giáo dục cho rẳng, nếu cải cách lần này thất bại là do giáo viên ngu. Đổ lỗi sớm để nhanh chân nhanh tay làm chương trình bắt giáo viên đóng tiền đi đào tạo lại với hệ thống tín chỉ khổng lồ. Hết buôn sách đến buôn chứng chỉ?

Đến lượt mụ này đổ lỗi do phụ huynh. Ngoài khoe cháu mụ mới vào lớp Một đã có thể đọc hết cả tiểu thuyết dài chứ 23 đầu sách mỏng chẳng nhằm nhò gì, cả bài gần như mụ cho chính phụ huynh ngu mới thành lực cản cho cải cách giáo dục.

Không chừng nhà nước bắt phụ huynh ngoài đóng tiền mua sách giáo cao và các loại phí, còn phải đóng tiền đi đào tạo lại? Đào tạo hết 40 triệu phụ huynh thì số tiền cũng khẳm đấy nhỉ?

Thưa mụ, tôi, trình độ tiến sĩ, nhưng không chấp nhận cách đổi mới như hiện nay, có xếp vào loại ngu phải bị đào tạo lại không?

Móc đến đáy quần, từ giáo viên đến phụ huynh ư? Tính toán giỏi lắm!

CHU MỘNG LONG