“Health” còn có nghĩa là Y tế…

0
189

BÀI CỦA MỘT ÔNG BÁC SĨ VIỆT NAM CHUẨN QUỐC TẾ MÀ TUI HÂM MỘ.

“Health” là sức khỏe. Bà Tiến BT biết chút tiếng Anh, nên gọi ĐH Sức khỏe là đúng từng chữ, tra từng từ một là đố có sai.

Nhưng bà đếch biết “Health” còn có nghĩa là Y tế. Trong ngữ cảnh đó, tụi Mỹ có NIH (National Insitute of Health – Viện Y tế quốc gia), Anh có NHS (National Health Service). Chữ “Health” hay Y tế trong ngữ cảnh này thiên về Y tế cộng đồng, như chính cái tên Khoa Public Health (Y tế công cộng) vậy.

Bên cạnh đó, chữ “Medicine” là Y khoa, y học, để chỉ khoa học lâm sàng, cận lâm sàng của Y khoa. Người ta gọi Medical University là Đại học Y khoa, không ai gọi là ĐH Y tế hay ĐH Sức khỏe – Health University (vì “Y tế” nghiêng về hướng cộng đồng, còn “Sức khỏe” thì vô chừng: ĐH Thể thao, viện Thẩm mỹ, Massage tiêu mỡ, nắn bóp phục hồi sức khỏe… cũng thuộc phạm trù này).

Và không ai gọi Y tế lâm sàng (Clinical Health) cả, vì nó cũng ngu dốt, hợm hĩnh như việc đòi đổi tên Y khoa ĐH đường SG, nơi đã được tổng thống Ngô Đình Diệm đặt viên đá đầu tiên năm 1962, nối tiếp truyền thống 100 năm của ĐH này.

Ngu thì chỉ nên đi bắt loăng quăng thôi! Ngứa mắt nhất là ngu một cách tự tin.

P/S: Nhịn từ sáng giờ mà không chửi không được. Thời buổi đảo điên, sâu bọ lên làm người nhiều quá.

COPY FB THẢO DÂN