Hệ thống làm hư hỏng con người…

0
36

Đọc tin mới: Một loạt 8 bác sĩ Viện Mắt TPHCM bị bắt vì tham nhũng tiền mua tròng mắt ngoại nhập! Có tên BS. Ng, một bác sĩ giỏi từng thay thuỷ tinh thể cho tôi cực nhanh và hiệu quả trong 1 nốt nhạc (trong khi bạn văn Nam Dao của tôi ở Canada đăng ký chờ suốt… 6 tháng mới được mổ!).

Suốt 10 năm nay mắt tôi tinh hơn lúc còn trẻ, đọc, làm việc trên điện thoại nhoay nhoáy! Ông là người mà tôi được nữ GS mắt-con gái nhà thơ Trần Lê Văn giới thiệu! Trong lòng tôi lúc nào cũng có ông!

Tại sao 1 bác sĩ giỏi nhiều năm uy tín lại bị bắt? Hoá ra gần đây ông không còn làm chuyên môn (khoa PHACO), mà trở thành Trưởng khoa Tổng hợp, tức là tham gia bộ máy quản lý, tức là có điều kiện (hoặc “bị” lôi vào) dây dưa chuyện tiền nong mua bán huhu.

Y như BS Tuấn bàn tay vàng mổ tim sau khi thành Giám đốc Viện Tim. Y như bà chuyên gia Vi trùng học tầm cỡ sau khi thành Bộ trưởng!

Tất nhiên các ông phải tự chịu hậu quả của lòng tham! Không có gì đáng ân hận!

Nhưng Thủ phạm đứng sau tất cả, chính là cả Hệ thống thối nát đã tạo mọi điều kiện dễ dàng cho lòng tham của quan chức mọi ngành mọi cấp, kkông trừ 2 ngành đòi hỏi đức độ rõ rệt là y tế và giáo dục; đã bảo đảm bao che nhau suốt nhiều thập niên mà không ai làm gì được!

Vì Hệ thống này sai về nguyên lý, cơ cấu: Không có Tự do ngôn luận, Tự do bầu cử, Tự do lập hội… để có được lực lượng đối trọng, lực lượng kiểm soát quyền lực!

Vì cả hệ thống quan liêu, coi rẻ trí thức hơn quan chức, khiến cho không ít trí thức bị cám dỗ bỏ chuyên môn chạy sang “quản lý”!

Một hệ thống tiêu diệt nhân tài, làm hư hỏng con người!

HOÀNG HƯNG