Hãy trừng phạt những kẻ ác…

0
62

Nghệ sĩ Trấn Thành viết “Mẹ thiên nhiên ơi, xin người nương tay” trước đại dịch.

Tấm lòng Trấn Thành lo cho đồng bào mình và đồng loại trên thế giới trước đau thương đại dịch rất đáng trân trọng. Nhưng khi Trấn Thành coi Mẹ Thiên nhiên là thủ phạm gây nên thảm cảnh này là thiếu nhậy bén về thời cuộc và phần nào đó động đến Lương tri Nhân loại.

Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại hàng triệu năm nay tạo nên Trái đất và Bầu trời cũng như Con người. Những gì thuộc về dịch bệnh đều xuất phát từ lỗi của chính Con người và loài vật. Không hề có lỗi của Mẹ Thiên Nhiên.

Những kẻ ác độc trong số Loài Người đã tạo nên đại dịch này chứ không ai khác.

Trấn Thành nên cầu xin Mẹ Thiên Nhiên quyền năng hãy trừng phạt những kẻ ác để cứu Con Người!

LƯU TRỌNG VĂN