Hãy bỏ nhiều thứ khác…

0
335

KHÔNG CHỈ BIÊN CHẾ, NHIỀU THỨ SUỐT ĐỜI CẦN BỎ TRƯỚC

Quốc hội đang bàn việc bỏ biên chế suốt đời. Tôi hưởng ứng. Nhưng trước khi bỏ biên chế suốt đời của hàng triệu con ong cái kiến, hãy bỏ nhiều thứ khác to hơn đã.

Biên chế suốt đời là sản phẩm của chế độ quan liêu bao cấp. Chế độ này không tạo được động lực phát triển của mỗi cá nhân và đất nước. Đã lọt được vào biên chế thì đứa ngu và lười nhất cũng cứ thế mà hưởng lương từ thấp đến cao. Dân phải è cổ nuôi cả triệu đứa vô tích sự. Quan trọng hơn, chính nó dẫn lối cho nạn chạy biên chế với số tiền mỗi suất hàng trăm triệu vào túi mấy ông quan quản lý nhân sự. Bỏ biên chế suốt đời thì buộc người ta phải tính toán và đặt ra câu hỏi, chạy chọt số tiền khủng ấy làm gì?

Nhưng tôi lại nghĩ xa hơn. Phải chăng thế cùng của ngân sách, người ta đã nghĩ đến kế sách vứt bỏ những thân phận con ong cái kiến ra bên lề?

Theo tôi, có nhiều thứ to hơn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại sự quốc gia cần làm trước.

Một là, hãy vứt bỏ sự lãnh đạo suốt đời suốt kiếp của một nhóm người. Lương và phụ cấp chức vụ, kể cả các loại bổng lộc của nhóm người này mới ăn rỗng ngân sách, kể cả sự thống trị lâu dài ấy đe dọa tinh thần của người dân. Đó là chưa nói nhóm người này cho đến khi chết rồi, nhiều kẻ vẫn còn chiếm chỗ nằm với diện tích đất to hơn cái nhà của một dân đen.

Hãy để cho dân bầu cử tự do theo nhiệm kỳ để lựa chọn nhân tài lãnh đạo đất nước. Chỉ có cách này mới chống được nạn chạy chức chạy quyền.

Hai là, vứt bỏ hẳn hàm giáo sư và tướng tá suốt đời. Hàm giáo sư và tướng tá chỉ gắn với quyền lợi khi đảm nhiệm công việc tương ứng. Còn năng lực còn hưởng, hết năng lực hết hưởng.

Nếu bổ nhiệm giáo sư và thăng hàm tướng tá theo nhiệm kỳ và hưởng lương theo giá trị của công trình và thành tích của công việc thì thách ông nào bà nào dám chạy học hàm học vị hay chạy sao vạch?

Không bỏ được hai cái to trên thì việc bỏ biên chế suốt đời đối với phận con ong cái kiến chỉ là một kế vỗ béo cho những ông quan quản lý nhân sự. Bởi khi sa thải người này, họ sẽ nhận người kia, cứ thế một suất biên chế sẽ được ăn nhiều lần. Giống như hiện nay người ta đã đối xử với viên chức hợp đồng vậy!

Cải cách thể chế bắt đầu từ vấn đề con người. Nếu thực tâm thì hãy làm việc lớn trước để làm gương. Phận con ong cái kiến sẽ tự động phục tùng. Đừng vội vàng đẩy nhiều bạn trẻ lỡ bỏ cả đống tiền chạy biên chế chưa được mấy năm đã phải về bàn tay trắng!

CHU MỘNG LONG