Hà Đông có phố bị lừa…

0
42

Ngày xưa, nàng Tô Thị lấy chồng mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra đứa con, rồi chồng trở thành chiến binh ra trận lâu về.

Nàng Tô Thị bồng con lên núi ngóng trông, nhưng chàng vĩnh viễn ra đi, rồi hai mẹ hóa đá thành HÒN VỌNG PHU!

Ngày nay, năm Tân Mão (2011), nàng Cát Linh – Hà Đông theo xu thế cô dâu Việt lấy chồng ngoại, kết duyên cùng một Công trình sư PHƯƠNG BẮC!

Thượng thư Kiều lộ Thả Cá Trê đánh giá Công trình sư PHƯƠNG BẮC có khả năng làm Free Way tốt, nhanh và rẻ hơn Mỹ – Nhật.

Hôn ước Cát Linh – Hà Đông với Công trình sư PHƯƠNG BẮC đã trở thành Quốc hôn!

Nhà gái phải nạp sính lễ hồi môn sơ giao là 552,86 triệu USD (8.770 tỉ đồng).

Nhà trai khen “Hảo, hảo!” và hứa vào năm 2016 sẽ cho nàng Cát Linh – Hà Đông đẻ ra đứa con to khỏe như Phù Đổng mang tên Hỏa Xa cao 20 m – dài 13,05 km.

Đến năm 2020, sau 9 năm thai nghén (lâu gấp 12 lần nàng Tô Thị) mà đẻ không ra, nhà gái phải xuống nước đưa thêm của hồi môn cho nhà trai tổng cộng 868,04 triệu USD (18.002 tỉ đồng)!

Thì, Công trình sư PHƯƠNG BẮC mới cho nàng Cát Linh – Hà Đông “mổ bắt con”, lôi ra thằng Hỏa Xa tuy sống nhưng bất hoạt (bại não, không cử động).

Mới đây, nhà trai đòi nhà gái đưa thêm của hồi môn 50 triệu USD (1.150 tỷ đồng) để kích hoạt não thằng Hỏa Xa cho nó cử động!

Nếu không, nàng Cát Linh – Hà Đông sẽ ôm con Hỏa Xa bất hoạt thành HÒN VỌNG BẮC – vốn là bê tông cốt thép khỏi mất công hóa đá!

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa – Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.

Hà Nội có phố Cát Linh, có Hòn Vọng Bắc, có chùa HÓA THÂN!

HÀ ĐÔNG CÓ PHỐ BỊ LỪA!

MAI BÁ KIẾM