Giống chó khôn…

0
298

Nghe bảo giống chó Phú Quốc rất khôn, không cần rèn mà nó vẫn biết phân biệt thật giả, phải trái, tốt xấu. Chỉ nghe chó sủa là biết được nhân cách người đến nhà, vì thế mà bà đi rinh ngay con chó về.

Quả danh bất hư truyền, từ ngày có con chó, người đến nhà mà nó gầm gừ cảnh giác thì y như rằng không tiền án thì tiền sự, hoặc có lỗi ẩn mà người ta chưa biết, chẳng sai chút nào. Một lần có anh chàng ở cuối phố ra tù, thấy anh ta bà giật mình thì con chó lại vẫy đuôi mừng. Sau đó bà mới biết anh ấy bị tù oan.

Từ ngày bà có con chó, nhà cửa được yên ắng, bọn trộm vặt, lũ dặt dẹo lảng xa. Nhưng bà không hiểu sao có một ông cán bộ Phường qua thì lần nào nó cũng sủa rát. Chả nhẽ nó lại ghét người công cán. Không có lẽ, nhưng con chó được thử thách chưa thấy nó nhầm sai bao giờ…

Bẵng đi một thời gian, ông cán bộ phường lại tới nhà thì thấy con chó lặng lẽ chui vào góc nhà nằm, lại còn chỏng đuôi ve vẩy. Bà ngạc nhiên. Sau mới biết vị cán bộ ấy đã nghỉ hưu.

Chuyện giống chó khôn ranh cuối cùng cũng đến tai bà hàng xóm. Thế là bà ta cũng cạy cục nhờ mua bằng được con nòi Phú Quốc hệt chó nhà bà. Con chó này cũng hết sức tinh tường nhận diện người ngay kẻ gian, chưa bao giờ phát hiện sai sự việc.

Nhưng mỗi lần cán bộ Phường bên ấy đi ngang qua nhà là nó lại nhõng nhẽo xông ra sủa rầm rĩ, quát mãi cũng không thôi.

Ấy nhưng lần này vừa thấy bóng ông ta, nó đã lấm lét cụp đuôi chạy biến vào trong nhà, núp vào xó tối, im thít.

Thì ra ông ta đến đưa lệnh diệt chó.

DONGNGAN DODUC