Giấy…

0
58

– Đất anh có giấy đỏ không?

– Có chứ em, mấy giấy lận.

– Wow, nhà anh vậy là có giấy hồng chứ?

– Tất nhiên là có, em nhìn anh sao mà ở nhà không có giấy hồng?

– Em đồng ý một mối quan hệ phức tạp với anh!

– Nếu anh còn có giấy cam và giấy trắng thì em có chịu một quan hệ bình thường không?

– Giấy cam? Ông quan hệ với giấy luôn đi.

THUAN VUONG TRAN