Giấy chứng nhận…

0
31

Người đã bị nhiễm Co.vid và đã khỏi bệnh thì đâu cần chích ngừa nữa. Họ đã có miễn dịch còn tốt hơn người tiêm ngừa 2 mũi.

Nhiều gia đình tự test, tự chữa và tự khỏi. Bộ Y tế đã có lời kêu gọi các Fe tham gia chăm sóc F0, nghĩa là họ đã thể tham gia công tác nguy hiểm mà không sợ bị lây nhiễm thêm.

Bây giờ phường bảo đi tiêm ngừa, nếu không tiêm thì không có chứng nhận đi làm việc!

Cần quy định rõ chuyện này. Nếu dân đã tự chữa khỏi thì cấp cho cái giấy chứng nhận luôn và để cho người ta làm việc trở lại. Chỉ chích ngừa cho những ai chưa từng bị nhiễm thôi.

Trước khi ra văn bản cần phải nghĩ đến mọi tình huống và cách xử lý cho các tình huống khác nhau như thế nào. Không nên cứng nhắc vơ đũa cả nắm như vậy.

BS PHAN XUÂN TRUNG