Giáo dục!…

0
298

Bộ Giáo dục và Đào tạo vay 77 triệu USD nguồn vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới.

Mục đích: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. (Áng hơn 1.600 tỷ).

Trong đó, có 16 triệu đô dành cho việc soạn một bộ sách giáo khoa, gần 350 tỷ.

Cuối cùng, không có bộ sách giáo khoa nào ra đời mặc dù 16 triệu đô đã biến mất.

Lý do vì sao không có sách giáo khoa mới vô cùng đơn giản, “Không tìm được tác giả đủ tầm để viết sách”. Kèm theo những giải thích cần phiên dịch ra tiếng Kinh để người Việt có thể quang hợp.

Vậy thì 16 triệu đô ấy đã đi đâu?!

Câu trả lời có lẽ không quan trọng lắm vì chắc chắn 16 triệu đô giúp rất nhiều cá nhân hạnh phúc.

Mà nhiều cá nhân hạnh phúc thì quốc gia sẽ hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc thì nhân loại hạnh phúc, nhân loại hạnh phúc thì toàn dải ngân hà hạnh phúc…

Chứ trả lời được câu hỏi 16 triệu đô vì sao biến mất thì chắc chắn có nhiều cá nhân không còn thấy hạnh phúc lắm đâu…

** Điều hay nhất là vào tháng 5/2019, Bộ Giáo dục đã nói “Hem có sách”, nhưng đến tháng 11/2019 (nghĩa là sau nửa năm) thông tin này mới hiện hữu.

NGÔ NGUYỆT HỮU