Việt Nam đứng hàng thứ 19/20 quốc gia tốt nhất trên thế giới về giáo dục?

0
540

Theo kết quả được rút ra từ Chương trình đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD thực hiện, Việt Nam xếp hạng thứ 19 trong danh sách 20 quốc gia tốt nhất trên thế giới về giáo dục. Với vị trí này, Việt Nam vượt lên trên các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Canada (xếp hạng 20) và Mỹ (hạng 25).

Singapore, Nhật bản, Estonia, Đài Loan, Phần Lan, Macau, Hong Kong, Hàn Quốc, New Zealand, Trung Quốc, Slovenia, Úc, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy sĩ, Ireland, Bỉ, Việt Nam và Canada.

* Thành tích: Giáo dục ở Việt Nam là hệ thống do nhà nước quản lý ở cả trường công và trường tư. Việt Nam tham gia xếp hạng PISA lần đầu tiên năm 2012 và đạt điểm kỹ năng đọc, toán và khoa học cao hơn vương quốc Anh và Mỹ. Có được kết quả này là nhờ một phần ở mức đầu tư cao về giáo dục cũng như văn hóa học tập chăm chỉ của học sinh từ khi còn nhỏ.