“Giành sữa với trẻ con”…

0
108

Hết chịu nỗi rồi ông Nhạ ơi! Thuyết ơi!…
Cần điều tra làm rõ trắng đen…
Chuyên gia ngôn ngữ học lên tiếng về sách tiếng Việt…
Vụ sách giáo khoa của nhóm Cánh Diều…
Hội đồng thẩm định chỉ nhìn tổng thể sách như nhìn gái?
Lại nói chuyện sách giáo khoa của nhóm Cánh Diều…
Lý sự của 2 ông…
Ôi anh Nhạ! Hội đồng đã thẩm định rồi, còn thẩm định nữa lại nữa sao?…
Cá có mùi cháy rồi…
Bực mình…
Trả lời ẩu…
Người dân đang chờ quyết định của chính phủ…
Trò đánh thày có gì mà lạ?…
Ông Thuyết nói sảng…
Tôi, tiến sĩ, xin xuống học lớp một…
Cáo già…
Đừng đổ lỗi cho thể chế…
Bốn cái làn…

Cuối cùng, sách giáo khoa tiếng Việt lớp Một cánh diều vàng của ông Thuyết và băng nhóm chỉ sửa lỗi sai. Bất chấp, nạn nhân của cái sai này toàn là trẻ em Sáu tuổi, đối tượng được cả thế giới bảo vệ.

Nhưng ở nước mình, gây nguy hại cho trẻ em Sáu tuổi vẫn không sao?

Nếu sai thì sửa đơn giản vậy, thì cần đến pháp luật làm gì?!

Lần đầu tiên tôi chứng kiến, những người lớn kiên quyết bao che nhau để hơn thua với trẻ em, nhằm bảo vệ quyền lợi cho chính họ.

“Giành sữa với trẻ con”, chính là cụm từ mà tôi dành cho nhóm ông thuyết và các nhà quản lý giáo dục hiện tại đang ủng hộ nhóm của ông này.

Họ, thật sự tồi tệ và hành vi không tương xứng với tuổi tác. Sống lâu thành tinh, chứ không phải sống lâu thêm phước. 

Trên toàn địa cầu này, các anh chị thấy có băng nhóm nào gây hại cho trẻ em Sáu tuổi lại được đối xử nhân văn tận cùng như ở nước ta chưa?!

NGÔ NGUYỆT HỮU