Ghi nhận công lao anh Phàm

0
606

13071759102014148-1461744702

Tôi, chủ phây bút của mình, cũng là một trong những người chủ của đất nước (cái này nhà nước nói) đề nghị dân chúng ghi nhận công lao của anh Phàm, người bị Phọc mô za cách chức, vì anh ấy dám nói ra sự thật. Sự thật đó là: chỉ được chọn một trong hai mà thôi, hoặc cá chết (nhà máy thép) hoặc cá ko chết (biển sạch)

Trong khi đó, đám quan chức lãnh đạo địa bàn có Phọc mô za trốn chui trốn nhủi công luận, có đứa còn xúi dại người dân cứ thoải mái tắm biển và ăn cá… sắp chết

Trong khi đó, có tay thứ trưởng tầm bậy tầm bạ dám bảo một nhà báo là người này làm tổn hại đất nước chỉ vì cô ấy nói ra cái sự thật mà anh Phàm đã nói: nước biển bị nhiễm độc

Theo tôi, người đáng bị cách chức là các ngài lãnh đạo địa phương và tay thứ trưởng vì tội che giấu sự thật và không dám đối diện sự thật, còn anh Phàm nên được chính phủ trọng dụng trở lại, như mời ảnh làm bộ trưởng bộ ‘Sự thật’ chẳng hạn (một bộ rất đáng thành lập)

NGỌC VINH