Ghi cho 24 giờ tới…

0
104

Không bất ngờ
Không thảng thốt.
Không rối loạn nhận thức
Không quá thất vọng

Cuộc sống ở Kỷ “Sau covid” sẽ không tồn tại những triết lý đã cũ.

Một thế giới rất mới sẽ mở ra.

Thời của “Tư bản hoang dã” toàn cầu sẽ thịnh trị.

Con thú nào răng sắc hơn con kia, muốt nhọn hơn con kia, nọc độc hơn con kia sẽ thắng!

Hãy nhìn đàn thú vây quanh, đóng đinh , xiết chặt, thảo giầy Ngài, để hiểu!

Bắt đầu!

19/1/2021.
NGUYỄN HUY CƯỜNG