EVN = Điện lù lù

0
128

Giữa năm 2017, EVN nợ 9,7 tỉ đô, gần 230 ngàn tỉ. Nợ ấy tính vào giá điện để nhân dân gánh!

Năm 2015 và 2018, dân Vĩnh Tân xuống đường phản đối nhiệt điện của EVN gây ô nhiễm và dẫn đến bạo loạn chặn quốc lộ, đối đầu cảnh sát. Và không chỉ Vĩnh tân ô nhiễm…

Năm 2019, tổng số nợ của EVN tăng thành 448 ngàn tỉ, gần gấp đôi 2 năm trước và vẫn than thở thiếu vốn.

Tổng kết suốt quá trình hoạt động, EVN nổi danh đầu tư ngoài ngành gây nợ, lỗ và ô nhiễm. Việc tăng giá điện đều không minh bạch và bị Chính phủ nhắc nhở, thanh tra nhiều lần và phát hiện nhiều sai phạm.

Năm nay, ngay hôm nay 25/8/2020, EVN gỡ luôn Hoàng Sa, Trường Sa khỏi bản đồ Việt Nam trong hội thảo về điện năng lượng mặt trời.

Một tập đoàn độc quyền đến vậy mà không có thanh củi nào bốc cháy hoá ra quốc pháp dựng lên cho có? Nên thừa thắng xông lên, EVN bác bỏ chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa luôn?

Đổi tên thành EChina có lẽ hợp hơn chăng?

MAI QUỐC ẤN