Em ước, muốn và thích…

0
1211

Em ước chồng em như giáo viên:
-Trả bài anh nghĩ đến thường xuyên
-Đêm về cứ thế không cần nhắc
-Cuộc sống vui tươi hết muộn phiền

Em muốn chồng như bác sĩ cơ:
-Chả cần văn vẻ, chả làm thơ
-Cứ vào là bắt cởi quần áo
-Nhanh gọn để em khỏi phải chờ

Em lại ước chồng giống phi công:
-Máy bay anh lái cứ như không
-Tọa độ chỗ nào anh rõ hết
-Khỏi phải lò mò, đỡ mất công

Em thích chồng như thợ điện nè:
-Rất giỏi lần theo những cái khe
-Mỗi khi anh cắm vào trong ổ
-Máy móc theo nhau chạy phè phè!

Em cũng muốn chồng giống sĩ quan:
-Súng ống luôn luôn được sẵn sàng
-Anh bắn phát nào ra phát đấy
-Trăm lần trăm trúng, nghĩ mà ham..

Em muốn chồng em như thợ mỏ:
-Suốt ngày cặm cụi dưới hang sâu
-Đào bới làm sao cho thật kỹ
-Chọc ngoáy khoan cho thủng mới tài

Em cũng thích chồng em là nông dân:
-Trồng chuối già hương cỡ bắp tay
-Ngày đêm hai quả cho em đủ
-Phát triển vòng hai  hơn chị em

Em lại ước chồng lính xe tăng:
-Núi đồi xông suối lái băng băng
-Em hóa đồn cao trên đỉnh núi
-Cứ để mặc anh bắn pằng pằng!

“Vẫn biết mỗi nghề “một hay riêng
“Quan trọng chồng em phải thật siêng
“Mỗi nghề học lấy “vài ưu điểm
“Như kể trên này, ắt “lên tiên!