Đường ống xả thải ngầm và ông Võ Kim Cự

3
963

160425123538_formosa_ha_tinh_640x360_afp_nocredit

Ai đã tiếp tay cho Formosa âm thầm xả thải qua đường ống đặt ngầm dưới đáy biển?

Chân dung ông Võ Kim Cự
Xài tiền của dân, phục vụ Formosa!

Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai, thông qua giấy phép xả thải cho Formosa, cấp ngày 11/12/2015? Điều này tất nhiên đúng, nhưng chưa đủ.

Thực tế, ông Lai đảm nhiệm vai trò cuối cùng trong quá trình hợp thức hoá các thủ tục.

Đường ống ngầm tai hại của Formosa được hợp thức qua các bước sau:

  1. Ngày 30/6/2008, ông Nguyễn Khắc Kinh, Vụ trưởng Vụ Thẩm định và đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho hạng mục nhà máy luyện gang thép của Formosa. Trong báo cáo này, Formosa cam kết xả thải ra sông Quyền. Formosa sẽ có giải pháp nắn dòng, đảm bảo dòng chảy tự nhiên.
  2. Ngày 4/7/2013, Formosa có cuộc họp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, cùng một số đơn vị, ban ngành khác, bàn về việc giải phóng mặt bằng xây dựng đường ống xả thải ra biển.
  3. Ngày 5/7/2013, Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng đề xuất nội dung cuộc họp ngày hôm trước.
  4. Ngày 18/7//2013, ông Võ Kim Cự, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký văn bản đồng ý bổ sung quy hoạch phần diện tích đất để xây dựng đường ống xả thải ra biển. Ông Cự hướng dẫn Formosa hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để hợp thức hoá thủ tục và thi công xây dựng đường ống.
  5. Ngày 14/7/2014, Formosa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin cho xây dựng đường ống xả thải ra biển.
  6. Ngày 26/8/2014, Tổng cục Môi trường có văn bản chấp thuận điều chỉnh báo cáo đánh giác tác động môi trường, cho Formosa xả thải ra biển.
  7. Ngày 11/12/2015, sau khi xây dựng hoàn tất, Formosa được cấp phép xả thải ra biển.

Đáng lẽ, để được xả thải ra biển, Formosa phải làm lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong đó, Formosa phải giải trình đầy đủ các biện pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến vùng biển tiếp nhận nước thải. Từ đó Formosa mới được cấp phép xây dựng đường ống, ông Cự mới được chấp thuận bổ sung cho Formosa phần mặt bằng xây dựng…

Nhưng thực tế, qua bàn tay của ông Cự, mọi thứ được làm ngược lại. Ông Cự đã gián tiếp chấp thuận cho Formosa xả thải ra biển trước khi được cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền chấp thuận.

Vậy thì, công lao của ông Cự đâu chỉ riêng việc rước Formosa vào Hà Tĩnh? Con người ấy còn có công lớn trong việc giúp Formosa âm thầm xả độc xuống biển gây ra thảm hoạ môi trường.

BẠCH HOÀN

3 COMMENTS

Comments are closed.