Đừng đổ lỗi cho người khác…

0
544

BÌNH AN…

Đời mỗi người như chuyến xe hướng đến phần mộ của mình. Không ai có thể cùng ta đi trọn cuộc hành trình, bao gồm cả người thân, gia đình và bạn hữu. Nếu may mắn có người cùng đi một đoạn, khi họ phải tạm biệt xuống xe, dù không đành lòng cũng nên cảm kích và vẫy tay từ biệt, vì trạm sau chắc chắn sẽ có người khác đồng hành với bạn.

Cà phê đắng hay ngọt là do mình bỏ đường hay thêm muối. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi.

Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật.

Ai bước vào cuộc đời bạn là bởi duyên nghiệp chi phối, nhưng việc gắn bó lâu dài hay ra đi vội vã, là do bản thân quyết định.

Không giải thích mới nhẹ nhàng, không cố chấp mới khai thông, và không hoàn mỹ mới là cuộc đời.

Đừng đổ lỗi cho người khác, không cười nhạo bất kỳ ai, cũng chẳng cần ngưỡng mộ họ.

Mặt trời chiếu sáng thì ta sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chổ trú, thực hiện mộng ước của mình, đi con đường bản thân lựa chọn, thế giới sẽ tự thanh bình.

INTERNET