Đừng bay trên đôi cánh vô luân…

0
331

Thỏa hiệp cùng cái ác…
222 học sinh chạy điểm, cướp mất có hội của 222 em khác!

HỌ CÓ NHÂN ĐẠO VỚI NHÂN DÂN KHÔNG?

Hai điểm zero và một điểm 1, được phù phép thành thủ khoa sĩ quan lục quân. Bài thi trắc nghiệm 80 câu không đúng một câu nào, chúng không thể yếu kém đến mức như vậy. Chỉ có thể suy luận rằng chúng đã biết trước. Thái độ của chúng là khinh mạn tri thức, khinh mạn chính mình vì đã được bảo đảm một vị trí trên đầu bao học sinh khác.

Nâng khống hàng chục điểm để thành thủ khoa còn lên chia sẻ kinh nghiệm thành thủ khoa, vỗ ngực trên mặt báo và giảng đường đại học. Chúng biết không? Chúng thừa biết! Nhưng với sự gian manh của một kẻ ăn cắp vặt nghĩ rằng đã che đậy được bằng chứng, chúng sẽ dùng sự bùng biện của mình để xoá bỏ hồ nghi của người khác.

Hai mẫu ví dụ nhỏ, gợi cho chúng ta hình ảnh phản chiếu rõ ràng nhất của một bộ phận quan chức suy đồi hôm nay. Những kẻ ăn tàn ăn mạt của nhân dân xong quay lại khinh khỉnh nhân dân hoặc bắt nhân dân phải khen ngợi bằng cách viết sách, nêu gương, hội thảo, lý luận. Không chỉ ăn cắp tiền bạc, chúng còn ăn cắp cả cảm xúc của nhân dân.

Những đứa trẻ gian lận ấy đã cho thấy tư thế sẵn sàng kế thừa điều đó.

Với những chiếc ô chiếc dù che cả bầu trời như thế. Chúng chẳng cần mất công tôi luyện, chẳng cần quan tâm kiến thức. Ra khỏi trường đại học, chẳng khó khăn gì kiếm một cơ hội làm lãnh đạo.

Làm nhà giáo, chúng sẽ dạy sự dối trá. Làm bác sĩ chúng sẽ biến lành thành què. Làm công an chúng sẽ dùng dùi cui nhiều hơn lý trí. Làm chỉ huy, chúng sẽ đàn áp cấp dưới, đi về phía tiêu cực.

Chúng sẽ dùng tất cả năng lượng để vơ vét, thậm chí phá để kiếm chác. Sẽ vơ vén để vinh thân phì gia, lươn lẹo để bao bọc cho con cháu nhân thân mình nối nghiệp, như cha mẹ chúng đã làm. Sự trí trá lưu manh sẽ được truyền nối bằng tiền và quyền. Nó sẽ tiếp tục tước đoạt cơ hội của những người lương thiện khác.

Những con người trong danh sách này phải chịu trách nhiệm với hành vi của họ. Vụ án chỉ mới khởi tố hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn đối với lực lượng khảo thí là chưa đầy đủ. Nếu có yếu tố tiền bạc, thì đó là tội đưa nhận hối lộ.

Những con người này, có cán sự giáo dục, công an, ban ngành cơ yếu. Họ đã làm một việc táng tận lương tâm và phản bội thể chế. Để họ tồn tại trong hệ thống công quyền là một sự phỉ báng đối với nhân dân.

Hãy xử lý họ, trước khi nhân đạo với những đứa trẻ. Nhân đạo có nghĩa là cảm hoá, chặt đứt tư duy hắc ám trong chúng, chặt đứt uy quyền của những kẻ đang bức hại chính con cái mình và xã hội.

Nhân đạo, là để lũ trẻ đứng trên đôi chân của chúng, đừng bay trên đôi cánh vô luân. Đừng biến chúng thành những thanh củi suy đồi của tương lai!

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG