“Đức thánh trần”?

0
1113

Cộng đồng mạng vừa phát hiện ra một điều tồi tệ: Tại khu du lịch Bà Nà Hill ở Đà Nẵng có một điện thờ “đức thánh trần”. “Đức thánh trần” này mặc sắc phục công an, có đeo quân hàm, và có khuôn mặt giống cựu đại tướng bộ trưởng Bộ Công an, cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là một sự lập lờ, đánh lận con đen, đánh bùn sang ao giữa Đức thánh Trần Hưng Đạo đã có chỗ đứng hàng trăm năm nay trong tâm thức con dân Việt với một chính trị gia tầm thường mới có vài năm chấp chính nhưng có nửa thời gian chữa bệnh, chưa có bất kỳ sự đóng góp nào với đất nước, với nhân dân. 

Tổ chức nào phong “thánh” cho ông Trần Đại Quang? Và việc phong “thánh” này có mục đích gì? Có phải với mục đích tuyên truyền rằng, tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam đều là những người tài cao đức rộng, và có cống hiến to lớn với nhân dân, với đất nước?

CHU VĨNH HẢI

KHÔNG THỂ LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN

Cộng đồng mạng vừa phát hiện ra một điều tồi tệ: tại khu du lịch Bà Nà Hill ở Đà Nẵng có một điện thờ “ĐỨC THÁNH TRẦN”. Tuy nhiên khi nhìn vào thì biết ngay không phải Đức Thánh Trần Hưng Đạo vì “Đức thánh trần” này mặc sắc phục Công an, có đeo quân hàm, và có khuôn mặt giống cựu đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đây là một sự lập lờ, đánh lận con đen, đánh bùn sang ao giữa Đức Thánh Trần Hưng Đạo có công lao to lớn đối với Đất nước và Nhân Dân, đã có chỗ đứng hàng trăm năm nay trong tâm thức người dân dân Việt Nam với một chính trị gia tầm thường mới có vài năm chấp chính nhưng có nửa thời gian chữa bệnh, chưa có bất kỳ sự đóng góp nào lớn nào đối với Đất nước, với Nhân Dân. 

Tổ chức hay cá nhân nào đã tùy tiện phong “thánh” cho ông Trần Đại Quang đây? Đề nghị Bộ Văn hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phải làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc tùy tiện này.

PHẠM ĐỨC BẢO

THẦN QUỶ RỐI TUNG

Dưa Leo bảo rằng trước đây thấy lão hạ bệ chư thần, cho là thuốc phiện mê tín, sợ! Khi miếu mạo đổ nát, chư thần thất thế, lão còn hằm hè phê phán, lo! Thế rồi một thời gian lão viếng thăm cầu cúng, mừng! Đến nay thì chính lão lại đứng ra hỗ trợ xây chùa đắp miếu dựng tượng, hoan hỉ lắm!

Mướp Đắng hừm một cái:

– Chớ lạc quan tếu, coi chừng! Trước lão ta chủ trương vô thần, phỉ báng hạ bệ thần thánh, dân sợ lão nhưng ngấm ngầm tin vào các đấng siêu nhiên, lo ăn hiền ở lành hướng thiện, còn đỡ. Nay chính lão đi lại cận kề thần thánh, thường xuyên lễ bái cầu cúng, coi chừng không những nguy cho tín chúng mà nguy với cả thánh thần nữa đấy!

Dưa Leo ngạc nhiên:

– An chứ sao lại nguy?

Mướp Đắng

– Biết đâu lão mồi chài lôi kéo, đút lót dưới dạng cúng dường để cầu xin rửa tội, lung lạc rồi lôi kéo thánh thần toa rập với hành vi của lão, thậm chí làm tay sai trợ lực cho lão. Và rồi lão tìm cách cắm chân rết, cài tay chân vào để khống chế luôn cả miếu mạo thần thánh.

Được đà, biết đâu chính lão lại nhảy lên bàn thờ ngồi chung với thần thánh bắt chúng sinh vái lạy cầu cúng. Lúc này thì hết phân biệt nổi đâu là thần đâu là quỷ, đâu là chánh đạo đâu là tà ma ôn dịch, nguy lắm!

Dưa Leo thở dài:
-Thời mạt pháp là thế này chăng?!

TIỂU HÙNG TINH