Donald Trump dưới ánh sáng của ĐẠI KỶ NGUYÊN 4.0

0
648

https://www.facebook.com/DaiKyNguyenNews/videos/284151885646364/

Qua hiện tượng Donald Trump, ta có thể thấy ánh xạ của một kỷ nguyên mới, Đại Kỷ nguyên 4.0 về tư tưởng đang bừng dậy và lan tỏa trong đời sống nhân loại.

Bài phát biểu của ông Trump trước Đại hội đồng LHQ

https://www.facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/videos/296550994405285/