Đời ngược…

0
639

Thời buổi kinh tế thị trường này thật oái oam và lạ thường.

Học sinh đi học thì trang điểm như ca ve.

Con ca ve thì giả ngô áo trắng trả khác gì học sinh.

Chưa cưới thì ở với nhau như vợ chồng.

Cưới rồi thì nằm riêng giường như người lạ.

Vật nuôi thì ăn mặc quần áo mũ nón như người.

Còn người ra đường thì nude chẳng khác gì vật nuôi.

Con trẻ thì già đời triết lý như ông cụ.

Trong khi người lớn cả rồi thì cư xử chẳng khác gì trẻ con.

Con gái thì ăn mặc, rượu chè, chửi bậy hùng hổ như đàn ông.

Còn mấy thằng con trai thì ẻo lả chẳng khác gì phụ nữ.

Thằng không có thì tiêu tiền như rác.

Thằng giàu có thì giả nghèo giả khổ, keo kiệt chẳng chịu mất đồng nào.

Anh em sinh ra cùng bố mẹ thì ganh ghét nhau không giúp đỡ nhau, thù hận nhau.

Gặp người ngoài thì khấn khoái giúp đỡ để làm phúc, để phúc cho con cháu.

Chợt hiểu ra và so sánh rằng.

Thằng đi xe tay ga 200 triệu với thằng đi wave 20 triệu cũng đều như nhau vì nó chỉ có tác dụng đi lại.

Ăn cơm gà cá gỡ hay ăn cơm rau mà số đến ngày phải ra đi thì vẫn chết.

Kẻ sớm tối vất vả mà số không giàu cũng vẫn chỉ như người lười biếng hay ăn.

Điều quan trọng nhất là mình sống với ai, ai sẽ cùng mình vượt qua mọi thử thách và lúc mình khó khăn ai là người ở bên cạnh…

INTERNET