Độc tài…

0
644

Người Văn Minh xem quan điểm Chính Trị như quan điểm Tôn Giáo, tôn trọng quyền riêng tư mỗi người!

Ba thằng Đạo Chúa, Phật, Đạo Hồi có thể ngồi nhậu với nhau bét nhè thì cũng như Thằng Cộng Sản, thằng Tư Bản, thằng Trung Lập gì đó cũng ngồi nhậu nhau vui vẻ!

Còn ở Việt Nam, có rất nhiều bạn bè Thân xưa kia, Anh Em, Đồng Nghiệp, Chú Bác… chỉ vì Quan Điểm Chính Trị khác nhau thì cạch mặt không chơi với nhau nữa!

Mà Quan Điểm Về Chính Trị của các bạn rất kỳ lạ nha, trước một vụ việc Công An Xung Đột với Hàng Rong, ai không chửi Công An là Cộng Sản, cấm cãi!(???) Trước vụ việc Fomosa xả thải, ai không chửi đuổi Fomosa về nước là Cộng Sản!

Các bạn không tôn trọng bất cứ quan điểm nào khác mình, rằng có những người Họ Thích Công An, thích Pháp Luật hơn là Tội Phạm! Rằng có những người thích mở rộng Đầu Tư, rồi kiểm soát tốt, chứ không ôm Môi Trường Cực Đoan để chết đói…, vân vân..!

Quan điểm đó có thể đúng hay sai, nhưng vẫn phải được tôn trọng và tồn tại trong một xã hội Văn Minh!

Còn trong một Xã Hội Độc Tài thì người dân luôn triệt tiêu tất cả những ý kiến số ít, những ý kiến khác mình!

Qua đó, cho thấy rằng từng Người Việt Nam chúng ta có một Tư Tưởng Độc Tài sâu trong não, vậy mà họ không nhận ra cứ đi Chửi Độc Tài và đòi một Chế Độ Dân Chủ, nếu có Đa Đảng thì dân Việt Nam cũng chỉ cho tồn tại 1 Đảng nào đó mà họ thích mà thôi!

HUỲNH PHƯỚC SANG