Do doanh nghiệp bị trói…

0
51

Cần Thơ là thủ phủ miền Tây. 95% doanh nghiệp đóng cửa nghĩa là nguồn nông sản Tây Đô nói riêng và miền Tây nói chung sẽ ứ đọng. Nông dân không có đầu ra còn những đô thị miền Đông lại chẳng có đầu vào. Cả ứ đọng xuất khẩu nữa!

Quản lý nhà nước như vầy sẽ dẫn đến đa hệ lụy, dễ thấy nhất là kiệt quệ kinh tế. Dài hạn hơn là lạm phát dâng cao. Khi nước nghèo, dân đói thì xa xa tương lai là bẫy nợ từ quốc gia có chung đường biên giới với Quảng Ninh…

Cách đây chừng một tháng, có 1 loạt ý kiến lăng xê việc đưa nông sản vào giải cứu Sài Gòn. Đó là điều vô lý hết sức vẫn được tung hê. Phương Nam chưa bao giờ thiếu lương thực cho đến lúc này. Lương thực không “đi” được đến nơi cần đến là do tay chân của doanh nghiệp bị trói chặt bởi đủ loại giấy phép lúc dịch.

Sắp xếp Giang Sơn nào chỉ cần bàn tay dũng, kiên cường một cách duy ý chí? Nó đòi hỏi tính khoa học và cả sự lắng nghe các nhu cầu xã hội.

Lắng nghe nhân dân là điều đang thiếu nhất lúc này…

P/s: Tôi không đồng ý với ý kiến của một nhà báo Hà Nội về việc Cần Thơ cùng một số tỉnh bị bêu tên vì cách làm không hiệu quả. Sao không nói mặt ngược lại là hệ thống nhà nước không có sự nhất quán từ trên xuống? Vui lòng nhớ cho, mọi nhân sự là do quy hoạch cán bộ đưa ra.

MAI QUỐC ẤN