Đinh tặc và giáo tặc…

0
136
Theo VTC, dự toán chi 16,7 tỷ đồng cho thẩm định mỗi bộ sách lớp Một. Nếu tái thẩm định thì số tiền phải gấp đôi, vị chi gần hết 34 tỷ đồng.

Bọn vá xe cho người rải đinh dọc đường. Hàng ngày vô số xe dính đinh và hiển nhiên phải mang xe đến tiệm vá. Bọn vá xe làm ăn kiểu này gọi là “Đinh Tặc”, cùng họ với Đinh La Thăng.

Giáo sư tiến sỹ soạn và thẩm định sách giáo khoa làm thủng não trẻ em bị dư luận phản ứng dữ dội. Họ đạo mạo chửi thiên hạ ngu không biết gì, xong hứa sẽ ngồi vá sách, tức vá não cho trẻ em. Làm ăn như vậy gọi là gì nhỉ? “Giáo Tặc” thì không có họ với ai, vì xưa nay chưa từng có.

Vá sách, vá não xong ắt phải tổ chức Hội đồng thẩm định lại mới đúng quy trình. Cao tay hơn đinh tặc, không phải chủ xe nghiệm thu mà đứa vá sách, vá não tự thẩm định và khen tốt tốt.

Bận quá nên viết ngắn vậy thôi. Nghỉ dăm ngày nữa sẽ viết tiếp vụ Chương trình và Sách giáo khoa để phơi cho ra hết giáo tặc.

CHU MỘNG LONG