Điều ước của loài người…

0
117

Tranh và tựa của Osval, hoạ sĩ Cuba (nguồn: Cartoon Movement).

Những băng ghế đặt xa nhau, để giữ khoảng cách an toàn trong thời mắc dịch, song những điều ước của tất cả khi chứng kiến một vì sao chuyển ngôi vẫn chỉ là một:

Ước sao vắc-xin ngừa Cúm Tàu sẽ có hiệu quả, để loài người sớm thoát cái đại dịch nay đã bước qua năm thứ hai trên khắp hành tinh.