Đi nhờ chuyên cơ của chủ tịch quốc hội dễ thế sao?

0
207

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký văn phòng quốc hội vừa mới thanh minh với dư luận là 9 người bỏ trốn ở Hàn quốc là 9 người đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch quốc hội chứ không phải thuộc đoàn quốc hội.

Ông này nói chuyện với nhân dân mà như nói với con nít.

Ông nghĩ nhân dân ngu lắm sao?

Này ông Phúc tôi nói cho ông nghe nè. Đã gọi là chuyên cơ phục vụ các vị lãnh đạo, thì về nguyên tắc, tất cả những người đi trên chuyên cơ ấy đều phải là những người có nhiệm vụ cùng với vị lãnh đạo đó, chứ không thể có người ngoài.

Các doanh nhân đi theo cũng là thuộc đoàn.

Và đã bước lên trên chiếc chuyên cơ ấy là phải có giấy có tờ ông Phúc à.

Bởi vì việc nhập cảnh vào Hàn quốc trong chuyến bay ấy thì không thể là người không có nhiệm vụ gì trong đoàn.

Chỉ có một cách là các ông đã chấp nhận cho người bên ngoài vào trong đoàn với mục đích vụ lợi, và cho họ đứng các vị trí vô thưởng vô phạt trong đoàn, thì mới có thể nhập cảnh được.

Sau đó thì thỏa thuận là đến Hàn rồi thì tự đi đâu thì đi.

Nhưng chẳng may trời bất dung gian, nên mới lòi đuôi vụ này ông Phúc à.

Ông nói là đã yêu cầu Bộ công an điều tra, là ông nói phét. Bởi vì điều tra là phải bắt đầu từ chính các ông chứ không phải đi điều tra mấy người bỏ trốn. Nếu mà điều tra nghiêm túc, tôi nói thật không quá 3 ngày là ra hết. Vậy mà điều tra từ năm ngoái đến nay không có gì, chỉ đến khi báo chí Hàn làm ầm lên thì ông mới nói đã yêu cầu Bộ công an điều tra thì có mà ma quỷ nó tin các ông.

Các ông tha hóa lắm rồi ông Phúc à.

Ảnh: Tổng thư ký Phúc đang khoét lác lừa bịp nhân dân

TRẦN ĐÌNH THU

====

LÀ TRẺ CON HAY COI DÂN LÀ TRẺ CON?

Với phát ngôn như thế này thì không hiểu ông Nguyễn Hạnh Phúc thuộc vào loại người nào?

– Nếu coi dân chỉ là một lũ trẻ con thì ông thuộc vào loại coi người như cỏ rác!

– Nếu ông tôn trọng những người dân đất nước này mà vẫn phát ngôn như vậy thì thực sự ông chưa thành người lớn!

– Nếu không phải vì hai điều kiện trên thì ông không thể khác người thiểu năng trí tuệ!

Một người bình thường nhất, ít học nhất cũng không bao giờ nghĩ rằng những ai đó có thể “đi nhờ” máy bay của một “quý bà” chức trọng quyền cao nhất nhì một nước để đến một quốc gia có chủ quyền, (hơn nữa đây lại là chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai quốc gia theo lời mời) dễ như đi chợ như vậy, nhất là những người có ý định không lành mạnh và không trong sáng!

Chẳng nhẽ năng lực của quan chức Việt Nam lại hổ lốn và thảm hại đến mức này sao?

NGUYỄN CÔNG VỸ