Đến lúc độc quyền nhà nước trả giá bằng mạng dân…

0
34

Ngày 22/2 trên cổng thông tin của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, công ty VNVC đã đầu tư được 3 kho lạnh loại siêu lạnh có thể bảo quản vaccine âm sâu (-40 đến -86°C). Kho thứ nhất tại TP. HCM có 18 tủ, mỗi tủ chứa 100.000 liều.

Tính ra kho này có thể trữ 1,8 triệu liều. Kho thứ nhì tại Đà Nẵng có 5 tủ chứa được 0,5 triệu liều. Kho thứ ba tại Hà Nội có 7 tủ chứa được 0,7 triệu liều. Nghĩa là toàn quốc có đủ khả năng trữ tối đa 3 triệu liều. Được biết vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna của Mỹ đòi hỏi bảo quản ở nhiệt độ âm sâu.

Cũng trên cổng thông tin Bộ Y Tế thì từ ngày 22/2 công ty VNVC đã đầu tư được 49 kho lạnh thường có thể bảo quản vaccine từ (2 đến -8°C). Với 49 kho này, VNVC có thể chứa được 149 triệu liều vaccine. Như vậy với loại vaccine Mỹ, VNVC chỉ trữ có 3 triệu liều, với loại vaccine khác không lo về khả năng thiếu kho trữ.

Đó là những gì Bộ y tế thông báo. Tuy nhiên ngày 20/7, VTV cho biết “Hà Nội chưa có hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine Pfizer, Moderna có nhiệt độ âm sâu”. Bộ y tế nói Hà Nội đã có kho chứa cho 0,7 triệu liều Pfizer-BioNTech và Moderna mà sao đến nay VTV nói là không có?

Rồi Bộ Y tế nói đảm bảo trữ gần 150 triệu liều vaccine khác cho cả nước nhưng sao VTV nói Hà Nội lại chỉ trữ tối đa 1,3 triệu liều là sao? Một thành phố lớn như Hà Nội mà đầu tư số lượng kho trữ vaccine không bằng 1% so với cả nước là các ông làm thế nào? Như vậy thì té ra Bộ Y tế đã thông báo số liệu giả tạo để mị dân à?

Rõ ràng ở đây Bộ y tế đã làm theo chỉ thị của Ban tuyên giáo. Chống dịch không phải là chuyện đùa, nó là nhiệm vụ của Bộ Y tế chứ không phải nhiệm vụ của Ban tuyên giáo. Mấy ông CS chống dịch kiểu gì thế? Sinh mạng toàn dân mấy ông đem ra đùa à? Tại sao mấy ông để Ban tuyên giáo thọc tay vào Bộ y tế vậy? Tuyên giáo biết gì mà chỉ đạo thông tin của Bộ Y tế? Đừng để thằng dốt nhúng ta vào những có quan có chuyên môn chứ các ông?

Vấn đề đầu tư kho chứa cho nhu cầu 170 triệu liều vaccine đòi hỏi kinh phí rất lớn. Một doanh nghiệp dù lớn đến đâu mà thời gian ngắn xuất ra lượng tiền khổng lồ đầu tư cho kho trữ lượng vaccine cho 70 triệu dân là gần như không thể. Tại sao nhà nước CS lại giao độc quyền cho VNVC làm mà không để cho nhiều doanh nghiệp khác vào gánh vác trách nhiệm này?

Nếu nhiều doanh nghiệp cùng tham gia vào việc nhập, bảo quản và phân phối vaccine thì lượng vaccine mới đủ cấp để nhà nước đẩy nhanh tiến độ chích ngừa toàn dân. Nếu việc nhập, bảo quản và phân phối vaccine chỉ trao độc quyền cho VNVC thì lượng vaccine đưa ra chích ngừa toàn dân bị bóp lại và từ đó tiến độ chích ngừa sẽ bị kéo dài. Mà tiến độ bị kéo dài thì phải trả giá bằng mạng dân.

Chúng tôi biết, độc quyền phân phối sẽ dẫn tới độc quyền giá cả và từ đó mới có những khoản lợi nhuận kết xù. Và chúng tôi biết trong những khoản lợi nhuận kết xù đó, VNVC sẽ chia chác cho các ông không ít. Một công việc quá tầm mà giao độc quyền cho một doanh nghiệp nên đã có 20 tháng để chuẩn bị cho ngày chích ngừa toàn dân mà VNVC vẫn không lo được.

Các ông có biết, dành độc quyền cho VNVC là các ông sẽ giết rất nhiều người không? Việc chích ngừa tòa dân chậm kéo theo kinh tế trì trệ lâu dài, điều này có thể dẫn tới việc hàng vạn công ty phải chết oan vì sự độc quyền của các ông không?

Độc quyền nhập – phân phối – bảo quản vaccine dẫn đến giết dân, độc quyền nhập – phân phối – bảo quản vaccine dẫn đến giết chết doanh nghiệp và làm kiệt quệ nền kinh tế. Mấy ông đã ăn trên xác đồng bào đó các ông biết không?

ĐỖ NGÀ