Đề án quy hoạch báo chí?…

0
297

QUY HOẠCH BÁO CHÍ CÓ HẠI CHO SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC, THỦ TƯỚNG PHÚC KÝ THÔNG QUA ĐỂ LÀM GÌ?

Có thể những người thừa hành bên dưới của thủ tướng Phúc mà nói chung đội ngũ chuyên viên XHCN là vậy, vừa máy móc vừa thiếu lòng dũng cảm thiếu lòng yêu nước nên không đề xuất hủy bỏ những đề án quá lạc hậu trôi nổi từ trước trong đó có đề án quy hoạch báo chí có từ thời thủ tướng Dũng.

Do tầm nhìn thời thủ tướng Dũng hạn hẹp nên mới có đề án quy hoạch báo chí như vậy. Nhưng khi xã hội đã thay đổi, những người của thời kỳ sau cần phải biết nên hủy bỏ những cái gì cần hủy bỏ, không phải máy móc để cho những quy trình lạc hậu cứ trôi mãi và trình ký cho ngài thủ tướng.

Đề án quy hoạch báo chí vừa thông qua là một đề án không những lạc hậu mà còn có hại cho sự phát triển của đất nước.

Thứ nhất việc hướng đến sự đình bản những tờ báo tốt có ích cho xã hội như báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ là những cách làm đi ngược với sự tiến bộ không thể chấp nhận. Tôi xin nói thẳng, trong mấy chục năm qua nếu không có hai tờ báo này cùng một số tờ báo chống tiêu cực khác như Lao động, Người lao động, Tiền phong… thì Việt Nam đến nay cũng xếp hạng 190 trên thế giới mà không phải thứ hạng 70 – 80.

Thế nhưng chua xót thay chính những tờ báo có công ấy nay lại bị “nhắm bắn”.

Và vừa tìm cách đình bản những tờ báo tốt, không dùng tiền nhà nước mà ngược lại còn làm ăn có lãi, nộp thuế cho nhà nước thì đề án hướng đến việc dùng ngân sách nhà nước tức những đồng tiền xương máu của nhân dân để nuôi sống những tờ báo mà thực tế không có ai đọc.


Ảnh: Thủ tướng Phúc ký đề án quy hoạch báo chí 

Trước hết là hệ thống báo Nhân dân cùng các báo tỉnh, có đến gần 60 tờ, hàng năm tốn ngân sách quá lớn sao không hướng đến sự cắt giảm mà duy trì và bơm tiền để phát triển? Sao không ghép vài ba tỉnh lại với nhau để ra một tờ báo mang tầm khu vực mà duy trì sự chia cắt manh mún ấy rồi dùng ngân sách quốc gia để nuôi sống? Tác giả nào viết đề án này quả là vô cùng không có tâm với đất nước.

Ngược lại một tờ báo rất lớn, cũng có nhiều đấu tranh chống tiêu cực là tờ Công an TP.HCM lại bị dẹp để chuyển thành ấn phẩm của tờ báo Công an nhân dân của Bộ công an cũng là hướng diệt các tờ báo chống tiêu cực.

Nhưng đặc biệt nhất là dòng sau đây trong đề án:

“Sau năm 2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành nòng cốt để hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương, xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện”.

Xin hỏi các trợ lý của thủ tướng Phúc có biết rằng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không có ai đọc, nên dòng này sẽ khiến tiền từ ngân sách đổ vào đây như gió vào nhà trống không?

Thủ tướng cũng biết rằng hiện nay mỗi ngày ngân sách nhà nước phải trả khoản lãi vay 330 tỷ vì các khoản chi vung tay quá trán của chính phủ và các bộ ngành địa phương mà.

Thủ tướng cũng biết rằng như thế nên mỗi ngày Việt Nam mất 1 cái bệnh viện hay một cây cầu lớn cho đất nước phát triển vì phải trả lãi vay cho nợ chi ngân sách mà!

Vậy thì sao không tìm cách giảm chi ngân sách mà tăng chi?

Tôi đã đọc đề án quy hoạch báo chí này từ nhiều năm trước, nay đọc đề án được thủ tướng Phúc ký thông qua thấy không hề khác. Tôi không hiểu thủ tướng Phúc nghĩ gì khi đặt bút ký quy hoạch một đề án có hại cho sự phát triển của đất nước được viết từ đời tám hoánh thế này?

Thủ tướng Phúc hay nói về việc sẽ đưa Việt Nam phát triển thế này thế nọ thì sao không cân nhắc kỹ khi ký các đề án phải chi ngân sách quốc gia với các mức khủng?
.

TRẦN ĐÌNH THU