Đây là đài phát thanh…

0
158

Bà con chú ý! Bà con chú ý! Đây là đài phát thanh phường Đỗ Ngọc Thống.

Từ nay bà con ai muốn làm sách giáo khoa thì cứ tự do mà làm.

Không nói thêm bà con cũng hiểu, rằng giỏi thì cứ làm đi, đừng chê, chửi giáo sư tiến sỹ!

Nhưng sách phải qua Hội đồng thẩm định quốc gia theo luật định. Mà Hội đồng thẩm định là tao. Nhớ chưa? Loa loa loa…

Soạn sách giáo khoa dễ thôi. Cứ theo Chuẩn của Chương trình do tao tạo ra mà làm. Sách Cánh Diều là mẫu chuẩn nhất, vì Chuẩn do tao tạo ra và sách cũng do tao thực hiện. Làm khác Cánh Diều thì Hội đồng thẩm định sẽ cho rớt từ vòng giữ xe. Không chỉ cho rớt mà còn chửi cho một trận rồi quay clip cho dân mạng xem đấy. Hiểu chưa?

Không ai yêu cầu tắt loa thì đài phường tiếp tục. Mong bà con đừng ngủ mà hãy chăm chú lắng nghe…

CHU MỘNG LONG