Đặt tên…

0
529

Chuyện vui cuối tuần: ĐẶT TÊN CON!

Có ông kia mới có đứa con trai đầu, ba ngày sau lên hộ tich đăng khai sanh cho con

Hộ tịch: Đặt tên gì bác?

-Tui tên Bản, mê mắm thái Châu Đốc, đặt nó tên …Tú

-Bác à

Đặt tên nên tránh chữ Tú 
Hàng xóm dè xiểm kêu là Tú Ông (or Tú Đội)

-Tui đặt nó tên Duy

-Bác à

Đặt tên nên tránh chữ D
Chúng bạn nó cười, Duy Thẩm trời ơi!

-Vậy tên Thu, Hoài Thu

– Đặt tên nên tránh chữ Thu

Chúng bạn nó khều, Thu Cọt phải hôm?

-Mai nha, Huỳnh Mai

-Cho con tên đẹp né Mai 
Rủi thiên hạ réo ”Mai Dói” là xong cái đời

-Tui nhứt định rồi, tên Thẩm

-Bác ơi!

Bác nên tránh chữ Thẩm ra
Láng giềng cả xã kêu là Thẩm Du

-Mệt nha, Tây luôn nè, tên Paul

-Thưa bác!

Đặt tên nên tránh từ Bôn
Kẻo em nó lớn phải Bôn Cái Lành

-Tui quyết rồi, tên Đôn đi, đẹp nè

-Đặt tên nên tránh chữ Đôn
Chưa có lông háng đã đi Đôn Lầm

-Tao …mệt rồi,thôi con tao đẻ, nhưng cho phép mày đặt tên, tao ko còn hơi nữa, phó mặc cho mày,,,

Vậy là anh hộ tịch đặt tên cho con bác kia là Nguyễn Văn Mút Mùa Lệ Thủy

Anh này khá trai, nhưng nhơn sắc ảnh không nổi hơn cái tên, nổi tiếng toàn quận

Nhưng ảnh hơi bực, mỗi khi đi khám bịnh hay có việc gì lên hành chánh mà mấy con thư ký làm biếng, nó cứ nhìn vô tên rồi “Em mời chụy Lệ Thủy”

Khi không có ai lên thì con thư ký lên giá một chút:”Em mời chụy “Mút Mùa Lệ Thủy”

Tới đây thì ảnh bước lên, vậy là đám đông xì cái rất lớn

“Xí…. tưởng con ngựa kia, ai dè… thằng ngựa này”

Rồi con gái ảnh đi làm hồ sơ, khai tên cha, ai cũng tủm tỉm, nói trời ơi, bà Lệ Thủy già chát hà, sao cứ mút… hoài

Tức quá ảnh đổi tên, nhưng khó quá…

Vậy là trên FB ảnh đặt thêm cái tên Nguyễn Văn Mút Mùa H’Hen Niê cho nó tân thời

NGUYỄN GIA VIỆT