Đất nước của ma quỷ!

0
219

Đủ loại quan chức “nổ” mà không ngượng miệng. Đứa thì tuyên bố “người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm”. Đứa thì đòi đổi tên Đại Học Y Dược thành “Đại Học Sức Khỏe”. Đứa thì đòi tăng tuổi thanh niên lên 40. Đứa thì bắt đàn bà đẻ 2 con để đất nước khỏi chao đảo. Đứa thì nói 13km đường sắt đội vốn hơn 9000 tỉ là bình thường. Đứa thì đòi đổi tên Trạm Thu Phí thành… Trạm Thu Phí. Đúng là ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ….

Đất nước toàn đồ giả
Sống trên quê hương như không phải của mình
Nếu là thật, sao chính quyền không chiến đấu
Sao giặc đến nhà vẫn ngậm miệng làm thinh?
Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn đỏng đảnh thời trang
Đàn ông vẫn kinh doanh trên bàn nhậu
Con nít biết chửi thề cùng lúc với chơi game
Đất nước đóng kịch phồn hoa như nói láo
Đất nước không còn giọt máu
Quần đảo xanh xương hệt những nấm mồ
Quân không điếu phạt thì làm sao khử bạo?
Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng nhấp nhô
Đất nước toàn bọn vua quan bán nước nằm mơ
Ngồi bó gối chờ Phillippines kiện cáo
Há miệng chờ sung ngậm trái đắng Formosa
Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác gì linh cẩu
Đất nước cuối cùng chỉ là hư ảo
90 triệu nhân dân như cọng rác bọt bèo
Ai cũng mong mau đến ngày phán xét
Xóa sổ những gì ma quỷ đang gieo!

FB Bui Chi Vinh