Danh hiệu nhà giáo nhân dân…

0
493

Mỗi năm đều thấy lăn tăn trong giới về chuyện ai đạt danh hiệu NHÀ GIÁO ƯU TÚ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN hay đại loại gì gì đó.

Chúng ta đưa ra để so sánh ai đáng được hay không đáng. Tui xin miễn bàn về điều này, chỉ có ý kiến cá nhân về chuyện này. Nếu chúng ta cảm thấy tự trọng, tự thấy những người trong ban xét duyệt không công tâm, không đủ trình độ để xét duyệt ta thì tui nghĩ ta nên dừng cuộc chơi.

Vẫn có người còn làm đơn để xin xét duyệt đến lần thứ 3 thì quá đáng cho người duyệt và người xin. Ta đã xác định là chỉ cần học sinh yêu quý phụ huynh xã hội kính trọng thì danh hiệu đó chả là cái gì hết, ta đã không nộp đơn ngay từ đầu rồi, đâu cần để người ta từ chối mình 2 lần mà mình còn kiên nhẫn để bị đến lần thứ 3. Đến lúc này, họ nói là không cần thì tui thấy nghi ngờ về lời nói này lắm đó.

Hồi trước đi dạy có thành tích học sinh giỏi guốc gia là tự động họ trao danh hiệu, gần đây, họ yêu cầu phải đăng ký từ đâu năm (để phấn đấu) cuối năm phải BÁO CÔNG phải làm SKKN. Với tui thì 5 năm sau tui đã không đăng ký làm CHIẾN SĨ THI ĐUA gì đó rồi. Nhưng nói chung vẫn còn nhiều thầy cô, nhìn danh hiệu mà chảy nước miếng lắm, nên họ mới bị đối xử vậy với mình.

NÃN

LONG NGUYỄN