Dân tộc Việt qua góc ảnh của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn

0
738

Việt Nam có tất cả 54 dân tộc và nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn, người dự định ghi lại hình ảnh của tất cả các dân tộc Việt Nam, đã chụp được 40 dân tộc.

Hãy ngắm những bức ảnh chân dung tuyệt đẹp của ông.

147829312141113151921202218232425262717166105