Đại ca làm hỏng cán bộ…

0
222

NÓI HAY: CÁ TRA ĂN CỨT LÀ DO NGƯỜI ỈA

Lý luận “đại gia, đại ca làm hỏng cán bộ” khác nào nói cá tra ăn cứt là do có người ỉa xuống ao?

Vậy thì đại gia, đại ca đó cám dỗ mạnh mẽ hơn hàng trăm hàng ngàn cuộc chỉnh đốn tư tưởng, học tập và làm theo gương các loại đạo đức cao cấp sao? Lẽ nào hàng năm Ban tuyên giáo tổng kết phong trào học tập và làm theo gương đạo đức Bác Hồ với hiệu quả và thành tích lớn lao là nói dối?

Vậy là chính ông tướng này đã thú nhận “ai thắng ai” trong cuộc chiến chống “diễn biến”, “tự diễn biến” rồi nhé.

Tốn bao nhiêu công của cho các cuộc chỉnh đốn, học tập tư tưởng, đạo đức mà kết quả thì… trắng tay. Cái này mới thực sự mất niềm tin hơn mọi thứ, ông Việt ạ.

Theo tôi, đã là cá tra thì nó phải ăn cứt. Tội ở người tạo giống và nuôi dưỡng cá tra chứ không phải do đại gia, đại ca nào ỉa cho cá ăn cả. Quốc gia nào chẳng có đại gia, đại ca nhưng tại sao cán bộ họ không như cá tra?

CHU MỘNG LONG